• Welcome to Advance DreamBox Forum. Please login or sign up.
 

Vanaf vSphere versie 5.1 is vSphere Replication losgekoppeld van SRM

Started by arjanhs, October 04, 2012, 09:46:21 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arjanhs

Vanaf versie 5.0 van VMware's Site Recovery Manager (SRM) was het mogelijk om host-based replicatie te integreren in een uitwijkinrichting, dit in plaats van de tot dan toe benodigde storage arraya based replicatie. Het effect was dat je met verschillende storage oplossingen kon werken op de productie- en uitwijk site. Vanaf vSphere 5.1 is deze "vSphere replication (VR)" als product losgekopppeld van SRM. Sterker nog, het is standaard functionaliteit bij bijna alle licentie vormen.De betere eigenschappen van deze standalone VR zijn:


  • Je kunt tot 500 virtuele machines repliceren.
  • Je kunt de initiële kopie van productie-site naar uitwijk door VR laten uitvoeren of zelf (bijvoorbeeld via USB schijf of FTP).
  • Na de initiële kopie worden alleen gewijzigde storage blokken verstuurd.
  • Je kunt per machine aangeven welke drives wel of niet meegenomen moeten worden in de replicatie, waardoor het onnodig kopiëren van bijvoorbeeld tijdelijke gegevens (cache data, swap file, etc) kan worden voorkomen.
  • Je kunt per machine – zowel individueel als in groepen – de Recovery Point Objective (RPO) opgeven, waarbij VR er voor zorgt dat de data van die machine(s) nooit ouder is dan de RPO aangeeft.
  • De kopie blijft consistent, tot op het niveau van VSS (zowel operating systeem als onderliggende VSS-ondersteunende applicaties).

De technical white papet van vSphere Replication is hier als PDF-document van 10 pagina's te downloaden.