• Welcome to Advance DreamBox Forum. Please login or sign up.
 

Bare-metal client hypervisors in stroomversnelling

Started by arjanhs, June 23, 2010, 07:43:54 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arjanhs

De bare-metal hypervisors  voor desktops en laptops beginnen steeds meer vorm te krijgen.

Citrix

Om haar recent vrijgegeven XenClient concept te positioneren publiceerde Citrix een Proof-of-Concept beschrijving. Als je alle onderdelen daarvan wilt uitvoeren heb je de volgende componenten nodig:

    * Laptops en/of desktop PC's die voldoen aan de specificaties voor XenClient. Helaas zijn dat er momenteel nog niet zo veel, zie hier voor een overzicht.
    * Een XenServer omgeving met de Synchronizer. Dit is de server-zijde van de beheeromgeving voor XenClient.
    * Een of meerdere Microsoft O/S'en voor de virtuele machines (Windows 7, Vista of XP). Deze virtuele machines zijn normaal gesproken "Managed" via de Synchronizer; in simpele gevallen kun je echter ook met "Unmanaged" virtuele machines werken.Naast het centrale beheer kun je ook de nog experimentele functie "Application Sharing" uitproberen. Daarbij kun je op een veilige manier vanuit de ene virtuele machine op je laptop (bijvoorbeeld je systeem voor privé-gebruik) een applicatie draaien in de andere virtuele machine (bijvoorbeeld het systeem voor zakelijk gebruik).

Virtual Computer

Citrix is een van de investeerders in het jonge bedrijf Virtual Computer. Virtual Computer heeft een soortgelijke oplossing als Citrix op basis van een bare-metal client hypervisor en gecentraliseerd beheer. Eerder al gaf het bedrijf aan dat de essentie van haar oplossing in het centrale beheer lag en dat client hypervisors commodities zullen worden. Om dat te onderstrepen geeft Virtual Computer vanaf vandaag haar client hypervisor gratis weg. Tevens kun je een beheeromgeving gratis downloaden, waarmee je zonder andere beperkingen tot vijf clients kunt beheren. Net als XenClient van Citrix draait deze client hypervisor echter ook alleen op een beperkt aantal systemen.

MokaFive

MokaFive had tot nu toe een soortgelijke oplossing, echter in dit geval op basis van een type 2 client hypervisor. Onderliggend werd VMware Player of VirtualBox (voorheen Sun, nu Oracle) gebruikt. Een voordeel van zo'n type 2 hypervisor is de grote mate van onafhankelijkheid van de onderliggende hardware. Het nadeel is echter de noodzaak voor een additioneel onderliggend O/S. Om dat nadeel te elimineren gaat ook MokaFive haar oplossing op een bare-metal hypervisor uitbrengen.

HP

Ondanks de goede samenwerking tussen HP en Citrix heeft HP recent het HyperCore product van BIOS producent Phoenix overgenomen. Blijkbaar heeft dus ook HP plannen op het gebied van bare-metal hypervisors. Het bijzondere van HyperCore is dat deze rechtstreeks vanuit de BIOS wordt gestart.