• Welcome to Advance DreamBox Forum. Please login or sign up.
 

Microsoft remt VDI enthousiasme met TCO rapport

Started by arjanhs, May 12, 2010, 12:37:03 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arjanhs

Microsoft heeft een TCO-studie gepubliceerd waarin een "klassieke" maar goed beheerde PC-omgeving wordt vergeleken met een Virtual Desktop Infrastructure omgeving. Het gaat om zogenoemde "Office workers", dus kantoormedewerkers die zowel bedrijfsapplicaties als internet-browsing en KA applicaties (mail, spreadsheets, tekstverwerking, etc) gebruiken.Voor zowel Windows-XP als Windows 7 gebruikers komt de Total Cost of Ownership in geval van VDI hoger uit (9% resp 11%). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de licentie-structuur en Microsoft ontziet zichzelf in die discussie gelukkig ook niet.

De TCO-verschillen zijn relatief klein en met wat gesleutel hier en daar kun je natuurlijk ook best tot andere conclusies komen. Toch biedt het document  zeker nuttige informatie over de TCO berekening en over de best practices ten aanzien van het beheren van klassieke PC's en VDI-omgevingen.Het document is hier als PDF van 36 pagina's te downloaden.