• Welcome to Advance DreamBox Forum. Please login or sign up.
 

Beschikbaarheid: hardware virtualisatie versus failover clustering

Started by arjanhs, December 24, 2009, 02:39:59 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arjanhs

Hardwarevirtualisatie heeft de mogelijkheden tot het verhogen van de beschikbaarheid van servers aanzienlijk verruimd. Zo heb je binnen VMware's vSphere 4 niet alleen de HA optie (High Availability), maar ook FT (Fault Tolerance).

Om duidelijker te maken hoe zich die oplossingen verhouden tot de meer traditionele Failover Clustering (zoals bijvoorbeeld geboden door Microsoft Windows Failover Clustering) heeft Scott Lowe een korte opsomming gemaakt. De essentie daarvan is:

    * Failover Clustering beschermt je beter tegen fouten in operating systemen en daarbinnen draaiende applicaties. Zowel VMware HA als FT beschermen in principe alleen tegen het uitvallen van de fysieke servers.
    * Failover Clustering geeft meer flexibiliteit bij geplande software upgrades. Dit geldt voor zowel operating systemen als applicaties.
    * VMware HA en FT zijn eenvoudiger te configureren en beheren dan Failover Clusters. Bovendien stellen ze geen eisen aan de te beschermen applicaties.
    * De allerhoogste beschikbaarheid is alleen te bereiken met VMware FT.