• Welcome to Advance DreamBox Forum. Please login or sign up.
 

TIP: Richt je schotel uit met Google Maps!

Started by arjanhs, November 02, 2007, 12:12:43 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arjanhs

Een heel mooi hulpmiddel om een schotel uit te richten troffen we aan op deze handige website. Deze satellite alignment calculator is ideaal om te bepalen waarheen je een schotelantenne moet richten en tevens handig om te zien uit welke richting het signaal komt. Met het intikken van je locatie (plaats en adres) worden de Azimuth, Elevatie en Skew verkregen van de satelliet naar keuze. Vervolgens kan via zoom (satellietfoto's) een beeld verkregen worden waar het signaal op jouw locatie vandaan komt. Een geweldige website als hulpmiddel bij het uitrichten van een schotel wat nog altijd een nauwkeurige en complexe klus is! Wie het zonder plaatjes wil opzoeken kan overigens ook terecht bij Satlex.

Azimuth

De Elevatie en de Azimuth-hoek zijn belangrijk bij het uitrichten van een schotel. De Azimuth-hoek geeft aan hoe de schotel is gericht in horizontale richting. Voor elke satellietpositie moet een andere Azimuth-hoek worden ingesteld en deze is daarnaast ook afhankelijk van de locatie van de schotel op aarde (geografische lengte). De Azimuth wordt uitgedrukt in kompasgraden en geeft dus aan in welke richting de satelliet staat op jouw locatie. De Kompas graden zijn bij 90° zuiver oost, 180° zuiver zuid, 270° zuiver west. Voor 19,2° oost (Astra 1) in Nederland is de waarde gemiddeld ca 161°. De Azimuth is dus het aantal graden vanaf het Noorden gerekend. Verwar die waarden die we hier berekenen overigens met de aantal graden waarmee de satellieten benoemd worden en zoals ze boven de evenaar hangen in de zogeheten Clarke-belt.

Waar hangt de satelliet van ons vandaan bezien?

De richting waar de satellieten hangen is voor ons halfrond boven de evenaar richting het zuiden en wordt dus officieel aangegeven in graden ten opzichte van het magnetische zuiden. Hierbij is Zuid 0 graden, en worden voor ontvangstations op het westelijke halfrond de negatieve waarden aangeduid als 'Oost' en positieve waarden als 'West'. Deze waarden zijn echter niet gelijk aan de Azimuth maar gelden voor de indeling in graden boven de evenaar op de geostationaire hoogte (op bijna 38000 KM). Daarom is het ook onjuist te denken dat op jouw locatie de Astra 19 oost ook precies 19 graden exact ten oosten van pal zuid hangt! Stel dat de Azimuth voor Astra-1 op locatie Tilburg 162 is dan kun je echter dit getal van de 180 graden (zuiver zuid) aftrekken en kan je concluderen dat Astra-1 hier 18 graden ten oosten van het exacte zuiden hangt, namelijk 18 graden minder of oostelijk dan 180. Voor Groningen zien we voor Astra-1 op een waarde van 164 dus bevindt de Astra-19 oost (Astra-1) zich op die locatie 16 graden oost van zuid. Neem Tilburg als voorbeeld met Atlantic Bird op 5 graden west. De Azimuth komt uit op 193, trek daar de 5 graden juist van af want west is immers tussen 180 en 270. Dit geeft 188. In Tilburg hangt Atlantic Bird 3 dus in feite op ongeveer 8 graden ten westen van het zuiden!


Kompas

Om de schotel precies uit te richten met de gevonden Azimuth waarde zal men een kompas moeten hebben dat de volledige gradenboog in 360 graden nauwkeurig weergeeft. Zulke geavanceerde kompassen worden echter meestal niet gebruikt bij het installeren van schotels maar wel geeft het resultaat op de satellite alignment calculator een goed beeld uit welke richting het signaal komt in jouw situatie, aangegeven door een blauwe lijn. Met een satellite-finder of simpel kompas kan je dan ook al een heel eind komen en ook kan je zien of er, nadat je de Azimuth-richting hebt bepaald, wellicht iets 'in de weg staat' dat het signaal toch blokkeert. De alternatieve manier is nog altijd gokken met een simpel kompas of een satellite-finder door te kijken waar de zon staat midden op de dag en zo het zuiden te vinden en te bepalen waar de satelliet dan ongeveer zou zijn. Dit lijkt echter eenvoudiger dan het vaak is omdat je weliswaar de elevatie vrij makkelijk kunt bepalen maar vaak toch de verkeerde satelliet ontvangt. Er hangen immers zoveel satellieten naast elkaar!

Elevatie

De verticale hoek, waar een schotel aan moet voldoen wanneer deze geplaatst wordt, is de Elevatie. Deze is in Nederland voor de Astra-1 (19 oost) ongeveer 29° en dat is dus het aantal graden dat de schotel als het ware achterover helt ofwel het verticale uitrichten. Vaak is deze waarde ook af te lezen op de zijkant van de bevestiging waar de schotel in hangt. Elevatie is iets wat je niet zelf kan veranderen omdat het een vaste waarde is per locatie die te maken heeft met het feit dat de satelliet boven de evenaar hangt. Hoe dichter bij de evenaar hoe hoger de elevatie waarden omdat de antenne dan steeds verder 'omhoog kijkt' naar de satellieten boven de evenaar. Precies op de evenaar staat een schotel 90 graden verticaal, de satelliet hangt daar immers recht boven je! Omdat de satellieten in een denkbeeldige gradenboog boven de evenaar hangen (de evenaar is ook rond) verschilt de elevatie dus ook nog eens per satelliet (dit verklaart bijvoorbeeld ook het hoogtverschil tussen de LNB's op de Bisat van Visiosat). Dit verschil geeft ook Skew, wat we hieronder toelichten.

Storende objecten?

Met behulp Google maps kan je nu tevens kan je inschatten of en waar eventueel storende objecten in de weg staan en waar juist niet (uitgaande van dat er geen objecten zijn bijgekomen sinds de opnamen van Google Earth!). Eventuele storende objecten kunnen het satellietsignaal verstoren wanneer deze zich in de verbindingslijn ('het zicht') van de schotelantenne met de satelliet bevinden. Probeer deze objecten zeker te vermijden bij de plaatsing van een schotel want vrij zicht is een absolute voorwaarde. Aangezien je de schotelantenne (uitgaande van Astra-1 als voorbeeld) in ons land in een hoek van ongeveer 29° graden dient te monteren, moet de afstand van de schotelantenne tot het object hiervoor minstens dubbel zo lang zijn als de hoogte van het object. Een boom van 5 meter hoog moet dus op 10 meter van de schotel staan voor ontvangst. De elevatie voor 28 oost (Astra-2) is hier ongeveer 28 en voor Hotbird (13 oost) ongeveer 30 dus die regel gaat gewoon voor de meeste satellieten op.

Skew

Alleen ontvangstations op de evenaar zullen de Verticale of Horizontale signalen van de satelliet exact vertikaal of horizontaal (dus zonder afwijking) kunnen ontvangen. Voor alle andere ontvangposities op aarde geldt een kleine polarisatie-afwijking. Deze verschilt ook weer per satelliet door de manier waarop ze boven de evenaar in een boog hangen. Deze afwijking wordt Skew genoemd. Een positieve skew betekent de LNB rechtsom draaien (gezien vanaf de LNB richting de schotel!) en bij een negatieve skew linksom. Deze Skew kan handmatig ingesteld worden door de LNB iets te roteren in zijn montage-ring. Dit is van belang om optimaal signaal te krijgen en wordt op de website ook al berekend. De Skew instelling voor enkele bekende satellieten: Hotbird: -6,2 graden, Astra1: -10,8 graden.

Goede ontvangst vereist nauwkeurigheid!

Concluderend valt te stellen dat bij echt zuiver uitrichten (met de meeste garantie op een goede ontvangst) dus een hoop details komen kijken en wie er geen verstand van heeft laat het beter een installateur doen. Heel het bovenstaande verhaal geldt voor een vaste schotelopstelling (een draaibaar schotel met een motor volgt automatisch de juiste baan waarin de satellieten naast elkaar hangen). Deze week komen we voor het uitrichten van een schotel ook terug met onze conclusies over de Duo-LNB welke momenteel zeer actueel is in verband met de officiële ingebruikname van 23 graden oost (Astra-3 satellieten) voor de Nederlandse markt.© Auteur / SatelliteMagazine.com