• Welcome to Advance DreamBox Forum. Please login or sign up.
 

Gemakkelijk scripts maken voor VMware

Started by arjanhs, October 11, 2011, 03:36:03 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

arjanhs

Onyx is een door VMware ontwikkelde macrorecorder voor de vSphere-client. Het vertaalt muisklikken naar Powershell-scripts voor direct gebruik in de dagelijkse beheerpraktijk.Met scripts kunnen routinetaken worden geautomatiseerd en lastige werkzaamheden vereenvoudigd. In het schrijven van een script kan echter een flinke uitdaging zitten, zeker wanneer de omgeving niet over een goede scripttaal beschikt. Dit laatste is bij VMware niet het geval, er kan immers gewoon PowerShell worden gebruikt aangevuld met PowerCLI-code. Maar ook wanneer die taal goed wordt beheerst kan het veel werk zijn helemaal vanaf nul met een script te beginnen. Een macrorecorder die de belangrijkste handelingen registreert en vertaalt naar een script om verder aan te passen is dan wel handig.

Onyx is zo'n macrorecorder, vergelijkbaar met die in Word of Excel. Onyx registreert de muisklikken in de beheeromgeving en vertaalt deze naar een script. Onyx treedt daartoe op als een proxy tussen de vSphere-client en de ESX of vCenter-server en vangt alle SOAP-berichten die heen en weer gaan tussen de beide partijen af. Deze gevangen berichten zijn de informatie die Onyx gebruikt voor het maken van de scripts.
Een script maken

De download van Onyx is een klein ZIP-bestand. Daarin zit Onyx.exe, een executable die geen verdere installatie vereist en direct gestart kan worden. Om een script te maken moet eerst Onyx worden gestart en via een klik op Connect vanuit Onyx een verbinding met de ESX-server worden gemaakt. Daarna wordt de vSphere Client gestart. Deze verbindt niet rechtstreeks met de ESX-server maar verbindt met localhost op poort 1545. Dit is het adres op het eigen systeem waarop Onyx luistert, het programma werkt zoals gezegd als een proxy.

Is de verbinding eenmaal gerealiseerd, dan kan Onyx de activiteiten die tussen de client en de server worden uitgevoerd, de muisklikken, afvangen en bewaren als Soap-berichten. Deze kan het daarna in een van de ondersteunde scripttalen exporteren. In versie 2.0 van Onyx zijn dat behalve PowerCLI ook in C# en JavaScript. Dit levert een script op dat direct gebruikt kan worden, maar ook eerst nog kan worden aangepast met een scripteditor om het zo verder te finetunen voor gebruik in de eigen omgeving.
Verbinding niet versleuteld

Bij het maken van de verbinding tussen de vSphere client en Onyx geeft de client een melding dat de verbinding niet beveiligd is. Dat klopt. De lokale verbinding tussen de vSphere Client en Onyx is niet versleuteld, de verbinding die Onyx op de achtergrond heeft met de server, is dat echter wel.

Voor gebruik van Onyx kunnen via Options gebruiksvoorkeuren worden vastgelegd waaronder het instellen van andere portnummers, het inschakelen van logging, het wel of niet bewaren van gevoelige data, zoals gebruiksnaam en wachtwoord, en ook de kleuren van achtergrond en tekst in het Onyx-scherm.
Toch nog wat wensen

Wensen zijn er ook nog wel. Zo onthoudt Onyx wel de laatste sessies, maar niet de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord. Een optie om die ook te bewaren, zou het gebruik van Onyx verder vergemakkelijken. Dat geldtook voor de 'Launch client when connected' functie, die altijd de standaard client start. Het zou mooier zijn per sessie aan te kunnen geven welke client gebruikt moet worden.

Meer informatie over Onyx is te vinden op de VMware website, waar ook een FAQ met enkele basale vragen en antwoorden over het product staat.
Vereisten

VMware Onyx is net geen 5 MB groot. Het bestand is door VirusTotal op malware gecontroleerd en akkoord bevonden. Het testrapport is online te lezen. Om Onyx te kunnen gebruiken moet het .NET Framework 3.5 geïnstalleerd zijn.